Pwyllgor Rheoli Datblygu 19/06/2024

Dyddiad y Cyfarfod : 19/06/2024

Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell, yn union ar ôl i Gyfarfod Cyffredin Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddod i ben

  1. Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:                Dr M Havard

 

  1. Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:                  Cyng S Hancock