Pwyllgor Rheoli Datblygu 15/06/22

Dyddiad y Cyfarfod : 15/06/2022

c1pm yn union ar ôl i Gyfarfod Cyffredin Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddod i ben, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1.     Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig:    Cyng R Owens
Dr M Havard

2.     Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig:     Neb