Pwyllgor Personėl (Cyfarfod Anghyffredin) 03/03/21

Dyddiad y Cyfarfod : 03/03/2021

Rhith-Gyfarfod, 2pm

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Ystyried Cynllun Cyfathrebu ar gyfer y ‘Gwasanaeth Gwrando’ a gynigiwyd gan y Cynghorydd P Kidney ac y cytunwyd arno yn y cyfarfod diwethaf – Adroddiad 01/21

 

Cofnodion a Gynhaliwyd