Pwyllgor Personėl 23/06/21

Dyddiad y Cyfarfod : 23/06/2021

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Neb

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Mrs J James

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar:

a)  18 Tachwedd 2020

b) 13 Ionawr 2021

c) 3 Mawrth 2021

6. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

02/21 Adroddiad ar Reoli Adnoddau Dynol
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o waith y Tîm AD yn ystod y chwarter diwethaf.

03/21 Cynllun Kick-Start y Llywodraeth
Ar gais yr Aelodau, mae’r adroddiad yn amlinellu Cynllun Kick-Start y Llywodraeth a rhan APCAP yn y cynllun hwn.

7. Gofynnir am sylwadau’r Aelodau ar Strategaeth Pobl AD yr Awdurdod 2021/23.

8. Cymeradwyo’r Polisi Bwlio ac Aflonyddu.

Cofnodion a Gynhaliwyd