Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau

Dyddiad y Cyfarfod : 06/05/2020

Rhith-Gyfarfod 11am

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Tachwedd 2019

4. Ystyried adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd sy’n rhoi diweddariad ar y camau a gymerwyd ar feini prawf Siarter Uwch o ran Siarter Cymru ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau.

Lawrlwythwch y cofnodion