Pwyllgor Adolygu Gweithredol 06/12/2023

Dyddiad y Cyfarfod : 06/12/2023

10:00y.b., Rhith-Gyfarfod

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Medi 2023 

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Ystyried yr adroddiad canlynol:

09/23    Byrddau Rheoli Maethynnau (BRM)

10/23    Diweddariad ar y prosiectau Llwybrau a Gwreiddiau at Adferiad

11/23    Adroddiad Cadwraeth 2022/23

12/23    Adroddiad am Berfformiad am y cyfnod a ddaeth i ben ar 30 Medi 2023