Pwyllgor Adolygu Gweithredol 06/03/2024

Dyddiad y Cyfarfod : 06/03/2024

10:00y.b, Rhith-Gyfarfod

1.Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau o ddatgelu diddordeb gan Aelodau neu Swyddogion o ran unrhyw eitem ar yr Agenda

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 06 Rhagfyr 2024

4. Nodi’r Log Gweithredu o’r cyfarfod blaenorol

5. Ystyried yr adroddiad canlynol:

01/24    Adroddiad Blynyddol Archaeoleg 2022/23

02/24    Adroddiad Perfformiad ar yr Amcanion Llesiant

6. Derbyn cyflwyniad gan y Swyddog Awyr Dywyll ar y prosiect Awyr Dywyll.