Pwyllgor Personėl 18/11/20

Dyddiad y Cyfarfod : 18/11/2020

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 2020 yn gofnod cywir

4. Cytuno ar y Cylch Gorchwyl diwygiedig ar gyfer y Pwyllgor Personnel

5. Derbyn diweddariad ynglŷn â Datblygu Polisïau

6. Ystyried yr adroddiadau canlynol:

03/20 Datganiad ar Fanylion Cyflogaeth Ysgrifenedig APCAP (Contract Cyflogaeth)

Gofynnir i’r Aelodau dderbyn y Datganiad ar y Manylion Cyflogaeth Ysgrifenedig newydd

7. Derbyn cyflwyniad ar yr Arolwg o Farn y Staff.

Cofnodion a Gynhaliwyd