Awdurdod y Parc Cenedlaethol (Cyfarfod Anghyffredin) 06/10/23

Dyddiad y Cyfarfod : 06/10/2023

10am, Rhith-Gyfarfod

1.   Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2.   Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3.   Ystyried argymhelliad ar lafar y Pwyllgor Adnoddau Dynol mewn perthynas ag apwyntiad y Pennaeth Cyllid (Swyddog Adran 151) a Chodi Arian