Awdurdod Y Parc Cenedlaethol Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 21/06/23

Dyddiad y Cyfarfod : 21/06/2023

10am, Ystafell Werdd, Swyddfa’r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1.     Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:          Cynghorydd Mrs D Clements

2.     Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig:      Dr R Heath-Davies

Cynghorydd R Owens

3.     Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.     Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5.     Ystyried adroddiad Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ar Aelodaeth yr Awdurdod, ei Bwyllgorau, Grwpiau a Chyrff Allanol
Mae’r adroddiad yn cadarnhau penodiad Aelodau i’r Awdurdod, ei Bwyllgorau mewnol, Grwpiau a Chyrff Allanol).