Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau

Dyddiad y Cyfarfod : 29/07/2020

Rhith-Gyfarfod 12.30pm

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mrs J James

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mai 2020

6. Ystyried adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Gynllun Hyfforddi Datblygu Aelodau (Adroddiad 02/20)

Lawrlwythwch y cofnodion