Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 21/10/20

Dyddiad y Cyfarfod : 21/10/2020

2pm, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf 2020

4. Ystyried adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd sy’n rhoi diweddariad ar y camau a gymerwyd ar feini prawf Siarter Uwch o ran Siarter Cymru ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau.

 

 

Lawrlwythwch y cofnodion