Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 06/10/21

Dyddiad y cyfarfod : 06/10/2021

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Gorffennaf 2021

4. Ystyried adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Gynllun Hyfforddi Datblygu Aelodau

 

Cofnodion a Gynhaliwyd