Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau 02/02/22

Dyddiad y Cyfarfod : 02/02/2022

10am, Rhith-Gyfarfod

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Hydref 2021

4. Ystyried adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd sy’n rhoi diweddariad cyffredinol ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau.

 

Cofnodion a Gynhaliwyd