Pwyllgor Adnoddau Dynol 29/06/22

Dyddiad y Cyfarfod : 29/06/2022

2pm, Rhith-gyfarfod

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Neb

2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig:        Neb

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar:

a)  18 Mai 2022
b) 25 Mai 2022

6. Ystyried yr adroddiad canlynol:

03/22 Adroddiad ar Reoli Adnoddau Dynol
Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o waith y Tîm AD yn ystod y chwarter diwethaf.