Panel Penodiadaur Pwyllgor Safonau

Posted On : 19/03/2020

Tue, 11 Feb 2020

Download Minutes

1. Ethol Cadeirydd am y cyfarfod

2. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

4. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

5. Cyfweld ymgeiswyr ar gyfer rôl Aelod Annibynnol y Pwyllgor Safonau.

6. Gwneud argymhellion i’r Awdurdod mewn perthynas â’r ceisiadau a ddaeth i law ac o ran cyfweld ymgeiswyr.

Mon, 27 Jan 2020

Download Minutes

1. Ethol Cadeirydd am y cyfarfod

2. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

4. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

5. Cyfweld ymgeiswyr ar gyfer rôl Aelod Annibynnol y Pwyllgor Safonau.

6. Gwneud argymhellion i’r Awdurdod mewn perthynas â’r ceisiadau a ddaeth i law ac o ran cyfweld ymgeiswyr.

Fri, 14 Aug 2015

No Minutes Taken
No Notes Taken

Fri, 22 Aug 2014

No Minutes Taken
No Notes Taken