Archif Pwyllgor Personél

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 20/07/11 a 04/09/19.

Dydd Mercher, 4 Medi 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mehefin 2019 a 5 Mehefin 2019.

4. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod Fforwm y Gweithwyr a gynhaliwyd ar 19 Mehefin 2019.

5. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

6. Er mwyn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd o Swyddog Monitro.

Dydd Mercher, 5 Mehefin 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

Tue, 4 Mehefin 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai 2019.

4. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

5. Er mwyn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd o Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd y Parc

Dydd Mercher, 15 Mai 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datgeliadau buddiant gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2019 yn gofnod cywir

4. Ystyried a ddylid eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem ganlynol oherwydd ei bod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12 Rhan 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

5. Llunio rhestr fer ar gyfer y swydd Cyfarwyddwr Cynllunio a Chyfarwyddyd y Parc

6. Trafod penodi Swyddog Monitro

Dydd Mercher, 10 Ebrill 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Ebrill 2019.

4. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

5. Cytuno ar y broses o benodi Cyfarwyddwr Cyfarwyddyd y Parc a Chynllunio

6. Er mwyn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd o Swyddog Monitro

 

Dydd Mercher, 3 Ebrill 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2018

4. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod Fforwm y Gweithwyr a gynhaliwyd ar 3 Hydref 2018

5. “Trafod penodi:
a) Cyfarwyddwr Cyfarwyddyd y Parc a Chynllunio; a
b) Swyddog Monitro

Dydd Mercher, 18 Ebrill 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 28 Mawrth 2018.

4. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod Fforwm y Gweithwyr a gynhaliwyd ar 21 Mawrth 2018.

5. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

6. Er mwyn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd o Swyddog Monitro

Dydd Mercher, 28 Mawrth 2018

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Tachwedd 2017

4. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

5. Paratoi rhestr fer ar gyfer swydd y Swyddog Monitro.

Dydd Mercher, 22 Tachwedd 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Hydref 2017.

4. Derbyn diweddariad gan y Prif Weithredwr ynglŷn â phenodi Swyddog Monitro, a chynnig i benodi Dirprwy Swyddog Monitro dros-dro.

Dydd Mercher, 11 Hydref 2017

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2015.

6. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod Fforwm y Gweithwyr a gynhaliwyd ar 6 Medi 2017.

7. Penderfynu eithrio’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem canlynol oherwydd ei fod yn debygol y datgelir gwybodaeth eithriedig fel y’i ddiffinir ym Mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

8. Ystyried ceisiadau am swydd y Swyddog Monitro a pharatoi rhestr fer ar gyfer cynnal cyfweliadau.

Dydd Mercher, 4 Mawrth 2015

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Penodi Cadeirydd

2. Penodi Is-gadeirydd

3. Ymddiheuriadau

4. Datgelu buddiant

5. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Hydref 2010 a 20 Gorffennaf 2011

6. Y Fforwm Gweithwyr – Adroddiad am gyfarfod

7. Polisi newydd yn y gweithle (Cam-drin domestig)

8. Polisi Iechyd a Diogelwch diwygiedig

9. Y Cyflog Byw

Dydd Mercher, 20 Gorffennaf 2011

Ni chymerwyd cofnodion/Nid yw’r cofnodion ar gael

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mr D Ellis

2. Ethol Is-Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cynghorydd M James