Archif Pwyllgor Cynorthwyo a Datblygu Aelodau

Agendâu a chofnodion cyfarfodydd a gynhaliwyd rhwng 08/05/2019 a 06/11/2019.

Dydd Mercher, 6 Tachwedd 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Gorffennaf 2019

4. Ystyried adroddiad Rheolwr y Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Adolygiadau Datblygiad Personol a diweddariad ar Siarter Cymru ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau

Dydd Mercher, 31 Gorffennaf 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

3. Cadarnhau fel cofnod cywir cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 8 Mai a 5 Mehefin 2019.

4. Ystyried adroddiad Rheolwr y Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Siarter Cymru ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau

 

Dydd Mercher, 5 mehefin 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Mrs Julie James
2. Ethol Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Neb

Dydd Mercher, 8 Mai 2019

Lawrlwythwch y cofnodion

1. Ethol Cadeirydd am y cyfarfod

2. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

3. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

4. Nodi Cylch Gorchwyl y Pwyllgor

5. Ystyried adroddiad Rheolwr y Gwasanaethau Gweinyddol a Democrataidd ar Siarter Cymru ar gyfer Cefnogi a Datblygu Aelodau