COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Sleifiwch draw i arddangosfa mwydod Oriel y Parc

Bydd arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc yn rhoi cyfle i chi ddarganfod mwydod o bob siâp a maint, o’r mwydyn cyffredin i’r blodyn llysnafedd bwyta esgyrn cwbl anghyffredin.

Bydd arddangosfa Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll, i’w gweld yn Oriel y Parc tan 28 Mehefin a bydd yn cynnig cyfle i ddarganfod yr amrywiaeth aruthrol o fwydod o gasgliadau Amgueddfa Cymru.

Mae’r arddangosion yn cynnwys model trawiadol o fwydyn llinynnog coch.
Mae’r arddangosion yn cynnwys model trawiadol o fwydyn llinynnog coch.

Gyda chefnogaeth y rhai sy’n chwarae’r People’s Postcode Lottery, mae’r arddangosfa yn gwahodd ymwelwyr i gerdded y tu mewn i’r ‘Mwydy’ anhygoel i weld bywyd o safbwynt mwydyn. Treiddiwch i lawr i archwilio cynefin y mwydyn a gweld pa anifeiliaid sy’n cyd-fyw ag ef.

Yn ogystal â chynnig cyfle i ganfod gwybodaeth am fwydod o bob rhan o’r byd, bydd yr arddangosfa hefyd yn cynnwys rhywogaethau sy’n byw yn agosach i gartref, fel y mwydyn lagŵn tentaclog. Dim ond mewn dau le y mae hwn wedi’i gofnodi yng Nghymru, ac mae’r ddau le hynny yn Sir Benfro.

Yn y llun yn lansiad arddangosfa Mwydod mae (chwith i'r dde) Claire Bates, Rheolwr Oriel y Parc; Sarah Beynon, The Bug Farm, Rod Williams, Cyfeillion Oriel y Parc; Bira Semhi, Cyfeillion Oriel y Parc a Dirprwy Faer Tyddewi; James Parkin Cyfarwyddwr Cefn Gwlad a Gwasanaethau Cymunedol ac Ymwelwyr a Sarah Sharpe, The Bug Farm, ochr yn ochr â rhai o'r plant a fynychodd y digwyddiad.
Yn y llun yn lansiad arddangosfa Mwydod mae (chwith i'r dde) Claire Bates, Rheolwr Oriel y Parc; Sarah Beynon, The Bug Farm, Rod Williams, Cyfeillion Oriel y Parc; Bira Semhi, Cyfeillion Oriel y Parc a Dirprwy Faer Tyddewi; James Parkin Cyfarwyddwr Cefn Gwlad a Gwasanaethau Cymunedol ac Ymwelwyr a Sarah Sharpe, The Bug Farm, ochr yn ochr â rhai o'r plant a fynychodd y digwyddiad.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, y Cyng Paul Harries: “Mae’r Parc Cenedlaethol a’r dyfroedd o’i amgylch wedi’u bendithio ag amrywiaeth ryfeddol o fywyd gwyllt, a thra mae sylw’n cael ei roi yn aml i rywogaethau fel morloi ac adar môr, bydd yr arddangosfa hon yn hoelio’r sylw ar fwydod ac arwyr tanddaearol eraill nad ydynt yn cael llawer o glod fel arfer.

“Bydd yr arddangosfa yn hwyl i’r teulu cyfan, gyda ffeithiau hynod, chwedlau a gemau wedi’u seilio ar fwydod a rhywogaethau llithrig tebyg, yn ogystal â’r profiad ‘Mwydy’.”

Tyrchu’n ddwfn: Grŵp 1af Afanc Sgowtiaid Johnston yn darganfod byd rhyfeddol mwydod yn Oriel y Parc yn Nhyddewi.
Tyrchu’n ddwfn: Grŵp 1af Afanc Sgowtiaid Johnston yn darganfod byd rhyfeddol mwydod yn Oriel y Parc yn Nhyddewi.

Ychwanegodd Ashley McAvoy, Rheolwr Arddangosfeydd Teithiol, Amgueddfa Cymru: “Rydym wrth ein bodd yn dod ag arddangosfa Mwydod i Oriel y Parc. Bu Mwydod yn eithriadol o boblogaidd gyda theuluoedd yng Nghaerdydd ac yn fwy diweddar yn Aberystwyth ac rwy’n gobeithio y bydd ymwelwyr lleol â Thyddewi hefyd yn achub ar y cyfle i fwynhau’r arddangosfa ryngweithiol hon a chael golwg agos ar fwydod rhyfeddol!”

Mynd dan ddaear: Profwch y byd o safbwynt mwydyn yn y ‘Mwydy’.
Mynd dan ddaear: Profwch y byd o safbwynt mwydyn yn y ‘Mwydy’.

Mae Oriel y Parc yn eiddo i Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac yn cael ei rheoli ganddo, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

Bydd arddangosfa Mwydod: Y Da, y Drwg a’r Hyll, i’w gweld yn Oriel y Parc o 25 Ionawr tan 28 Mehefin 2020. Mae’r oriel ar agor bob dydd o 10am tan 4pm. Mae mynediad am ddim, diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Gyhoeddi 30/01/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion