Helpwch i gadw Sir Benfro yn ddiogel

Beth sydd angen i mi wneud?

– Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod beth yw’r canllawiau diweddaraf

– Cynlluniwch ymlaen llaw cyn i chi deithio

– Addaswch i’r sefyllfa

– Byddwch yn garedig i’n cymunedau ac i’ch gilydd

I weld y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws gan gynnwys cyngor gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ewch i’n tudalen Coronafeirws: Gwybodaeth a chyngor.

Digwyddiadau

Cadwch eich lle nawr ar un o'n teithiau cerdded tywysedig neu archebwch docynnau mynediad i'n hatyniadau i ymwelwyr yng Nghastell Caeriw a Phentref Oes Haearn Castell Henllys.

Gweld y calendr Digwyddiadau

Chwilio Ceisiadau Cynllunio

Gallwch chwilio am a weld ceisiadau cynllunio ar-lein drwy ein Gwasanaeth Mynediad Cyhoeddus. Drwy’r gwasanaeth hwn gallwch gweld ceisiadau presennol a’r dogfennau ategol, gwneud sylwadau ar geisiadau presennol, cofrestru ar gyfer hysbysiadau e-bost, tracio cynnydd ceisiadau presennol a chwilio ...

Darllenwch Fwy