COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion


Path Closure sign
Awdurdod y Parc yn cyhoeddi arweiniad i gerddwyr

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro wedi cyhoeddi arweiniad i bobl sydd â mynediad at gefn gwlad o’u stepen drws er mwyn eu helpu i gadw’n ddiogel pan fyddant yn mynd i gerdded.

Gyhoeddi 02/04/2020

PCNPA Logo
Rhannau prysur o Lwybr Arfordir Penfro wedi'u cau er lles iechyd y cyhoedd

Mae rhannau o Lwybr Arfordir Penfro wedi cael eu cau dros dro er budd iechyd y cyhoedd lle mae'r rhain yn debygol o ymgynnull o bobl, lefelau uchel o ddefnydd a rhannau cul o'r llwybr lle nad yw'n bosibl mabwysiadu mesurau pellhau cymdeithasol personol.

Gyhoeddi 24/03/2020

PCNPA Logo
Awdurdod y Parc yn gweithredu i amddiffyn diogelwch y cyhoedd

Awdurdod y Parc yn gweithredu i amddiffyn diogelwch y cyhoedd

Gyhoeddi 23/03/2020

PCNPA Logo
Anogir pobl i osgoi teithio i amddiffyn cymunedau gwledig

Anogir pobl i osgoi teithio i amddiffyn cymunedau gwledig

Gyhoeddi 22/03/2020

PCNPA Logo
Ymateb i Covid-19 (Coronafeirws)

Mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth i gyfyngu cyswllt cymdeithasol oherwydd effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu cau ei bencadlys yn Noc Penfro a'i atyniadau i ymwelwyr yng Nghastell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc i'r cyhoedd o ddydd Mercher 18 Mawrth.

Gyhoeddi 17/03/2020

Children eating cake in Nest Tearoom at Carew Castle
Dewch i ddathlu dyfodiad y gwanwyn yn yr ystafell de yng ngardd Castell Caeriw

Wrth i’r dydd ymestyn ac wrth i ni ddechrau gweld arwyddion cyntaf y gwanwyn, mae’n amser perffaith i fynd am dro o gwmpas Castell Caeriw a Llyn y Felin, cyn mynd draw i Ystafell De Nest.

Gyhoeddi 06/03/2020

PCNPA Members meet with Youth Rangers
Cyfarfod Cyntaf Pwyllgor Ieuenctid Newydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Y mis hwn, bydd Pwyllgor Ieuenctid newydd yn cyfarfod am y tro cyntaf. Bwriad y pwyllgor yw rhoi llais cryfach i bobl ifanc yn y broses gwneud penderfyniadau yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, a sicrhau bod y gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan yr Awdurdod yn diwallu eu hanghenion mewn modd mor effeithiol â phosib.

Gyhoeddi 06/03/2020

Walkers enjoying the view towards Elegug Stacks.
Dewch i ddarganfod perlau cudd Maes Tanio Castellmartin

Bydd cyfres o deithiau cerdded tywys a theithiau bws mini yn cael eu cynnal rhwng mis Ebrill a mis Awst, gan gynnig cyfle prin i aelodau’r cyhoedd archwilio arfordir dramatig, bywyd gwyllt a hanes maes tanio’r Weinyddiaeth Amddiffyn yng Nghastellmartin, sydd dan gyfyngiadau.

Gyhoeddi 05/03/2020

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ymgynghori ynghylch Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ynghylch ei Gynllun Corfforaethol ac Adnoddau drafft ar gyfer 2020/21, sy’n amlinellu ei brif raglen waith a’i brosiectau ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Gyhoeddi 25/02/2020

Pictured with the new electric vehicle at the Stena Line’s Fishguard ferry terminal are (left to right) Carl Milne, Port Services Manager, Stena Line Fishguard Port; Vicky Squire, National Park Authority Pollinator Warden; Duncan Fitzwilliams and Peter Walker, Pembrokeshire Coast National Park Trust Trustees; Elsa Davies, Chair of Pembrokeshire Coast National Park Trust; and Jessica Morgan, Director of the Pembrokeshire Coast National Park Trust.
Stena Line yn cefnogi prosiect bioamrywiaeth Llwybr Arfordir Sir Benfro

Mae prosiect sy’n mynd ati i hybu bioamrywiaeth ar hyd Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro yn mynd i gael ei hwb ei hun yn sgil cyfraniad sylweddol gan Stena Line, sy’n rhedeg y fferi rhwng Abergwaun a Rosslare.

Gyhoeddi 18/02/2020

« First ‹ Previous 1 to 10 of 66 Next Last »

 Subscribe in a reader