Calon a Chymuned – RNLI 200 Cymru

St Davids crew July 2023 credit Lyndon Lomax

Criw Tyddewi Gorffennaf 2023 yn cydnabod Lyndon Lomax

29 Mehefin 2024, 10am – 3pm

Ymunwch â ni wrth i ni ddathlu agoriad ein harddangosfa newydd i nodi 200 mlynedd o achub bywydau gyda cherddoriaeth a gweithgareddau hwyliog. Dewch draw i gael anturiaethau eich hun ar y diwrnod arbennig hwn wedi’i neilltuo i’r rhai sy’n achub bywydau ar y môr a’r bobl yn ôl ar y lan sy’n eu helpu i wneud hynny.

Mynediad am ddim.

 

Llwybr Chwedlau’r Môr

Three young girls around a tree stump

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf i ddydd Sul 1 Medi 2024

Ymunwch â ni fel aelod o griw’r RNLI i achub pobl mewn perygl drwy gwblhau cenadaethau ar yr ynysoedd a’r môr o amgylch Oriel y Parc i ennill eich gwobr.

£4 y plentyn.

 

Clwb dydd Mercher! – Gweithdy Trinced y Môr

Art Workshop at Oriel y Parc

Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2024, 11am i 3pm

Ymunwch â’n gweithdy i wneud darn o drysor i fynd adref gyda chi!

£4 y plentyn. Sesiynau galw heibio.

 

Clwb dydd Mercher! Gweithdai Celf a arweinir gan Artistiaid gyda Hannah Rounding

Image of Hannah Roundings Navigation Map

Creu Siartiau Mordwyo Cefnfor
Dydd Mercher 31 Gorffennaf 2024, 11am i 12pm a 1:30pm i 2:30pm

Ymunwch ag un o’n hartistiaid lleol drwy gydol mis Awst i greu eich campwaith eich hun. Mae’r sesiynau’n cynnwys defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a chreu gwaith celf sy’n ecogyfeillgar, gan ddefnyddio ein harddangosfa gyfredol ‘Calon a Chymuned: RNLI 200 Cymru’ i gael ysbrydoliaeth.

Gan gymryd ysbrydoliaeth o siartiau llywio ffon Micronesaidd hanesyddol a mapiau GPS digidol cyfredol i greu siartiau cefnfor eich hun o arfordir Tyddewi.

£8 y plentyn. Archebu yn hanfodol. I archebu lle cliciwch yma.

 

Clwb dydd Mercher! Gweithdai Celf a arweinir gan Artistiaid gyda Kerry Curson

Image of story stones by Kerry Curson

Gweithdy Sêr a Cherrig Stori
Dydd Mercher 7 Awst 2024, 11am i 12pm a 1:30pm i 2:30pm

Ymunwch ag un o’n hartistiaid lleol drwy gydol mis Awst i greu eich campwaith eich hun. Mae’r sesiynau’n cynnwys defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a chreu gwaith celf sy’n ecogyfeillgar, gan ddefnyddio ein harddangosfa gyfredol ‘Calon a Chymuned: RNLI 200 Cymru’ i gael ysbrydoliaeth.

Archwiliwch y sêr yn ein awyr nos a gwneud carreg stori i ychwanegu at stori gydweithredol a ysbrydolwyd gan y cytserau uwch ein pennau.

£8 y plentyn. Archebu yn hanfodol. I archebu lle cliciwch yma.

 

Clwb dydd Mercher! Gweithdai Celf a arweinir gan Artistiaid gyda Kate Evans

Image of a boat collage

Gludluniau Cychod Gwych
Dydd Mercher 14 Awst 2024, 11am i 12pm a 1:30pm i 2:30pm

Ymunwch ag un o’n hartistiaid lleol drwy gydol mis Awst i greu eich campwaith eich hun. Mae’r sesiynau’n cynnwys defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a chreu gwaith celf sy’n ecogyfeillgar, gan ddefnyddio ein harddangosfa gyfredol ‘Calon a Chymuned: RNLI 200 Cymru’ i gael ysbrydoliaeth.

Creu gludlun cwch ffantastig gan ddefnyddio darnau o bapur hardd wedi’i farmor â llaw.

£8 y plentyn. Archebu yn hanfodol. I archebu lle cliciwch yma.

 

Clwb dydd Mercher! Gweithdai Celf a arweinir gan Artistiaid gyda Kate Freeman

Image of Mark Making

Darganfyddiadau traeth – Arlunio a Gwneud
Dydd Mercher 21 Awst 2024, 11am i 12pm a 1:30pm i 2:30pm

Ymunwch ag un o’n hartistiaid lleol drwy gydol mis Awst i greu eich campwaith eich hun. Mae’r sesiynau’n cynnwys defnyddio deunyddiau wedi’u hailgylchu a chreu gwaith celf sy’n ecogyfeillgar, gan ddefnyddio ein harddangosfa gyfredol ‘Calon a Chymuned: RNLI 200 Cymru’ i gael ysbrydoliaeth.

Ymunwch â Kate i wneud lluniadau cyfuchlin o wymon, cregyn a ffurfiannau creigiau o’r ardal leol, gan ddefnyddio llyfrau braslunio bach a fydd wedi’u gwneud â llaw o bapur wedi’i ailgylchu.

£8 y plentyn. Archebu yn hanfodol. I archebu lle cliciwch yma.

 

Clwb dydd Mercher! – Gweithdy Argraffu Gwymon

Art Workshop at Oriel y Parc

Dydd Mercher 28 Awst 2024, 11am i 3pm

Creu darn hardd o waith celf gan ddefnyddio inciau a deunyddiau wedi’u fforio.

£4 y plentyn. Sesiynau galw heibio.