Adrodd Trosedd Treftadaeth

Helpwch ni i ddiogelu ein tirwedd hanesyddol

Fedrwch helpu ni diogelu ein tirwedd hanesyddol trwy reportio trosedd treftadaeth i GwarchodTreftadaeth. Llenwch y ffurflen reportio o danodd neu gyrrwch e-bost i Archaeoleg Arfordir Penfro.


Fedrwch ddarllen mwy amdan eich hawliau ag sut rydan yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel trwy ddarllen ein datganiad preifatrwydd .

Archaeoleg Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Llanion Park
Pembroke Dock
Pembrokeshire
Wales
UK
SA72 6DY
Phone: 01646 624800
Email Us: archaeology@pembrokeshirecoast.org.uk

GwarchodTreftadaeth

Yn cydweithio hefo Heddlu Dyfed-Powys, Cadw ag yr Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi sefydlu GwarchodTreftadaeth i ddiogelu ein tirwedd hanesyddol.

Darllenwch Fwy