Awdurdod Y Parc Cenedlaethol Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol 19/06/2024

Dyddiad y Cyfarfod : 19/06/2024

10y.b., Ystafell Werdd, Swyddfa'r Parc Cenedlaethol, Parc Llanion, Doc Penfro, ac o Bell

1.Penodi Cadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiad derbyniedig: Cyng D Clements

2. Penodi Dirprwy Gadeirydd am y flwyddyn sy’n dod

Enwebiadau derbyniedig:           Dr R Heath Davies

3. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4. Derbyn datganiadau yn datgelu unrhyw ddiddordeb gan Aelodau neu Swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes

5. Ystyried adroddiad Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd ar Aelodaeth yr Awdurdod, ei Bwyllgorau, Grwpiau a Chyrff Allanol

Mae’r adroddiad yn cadarnhau penodiad Aelodau i’r Awdurdod, ei Bwyllgorau mewnol, Grwpiau a Chyrff Allanol).