Canllawiau Diogelwch Offer Symudedd

***Gofalwch fod yr offer symudedd yn addas cyn ei ddefnyddio***