Cosheston

Taith Hanner Dydd +

PELLTER/HYD: 5.6 milltir (9.0 km) 3 awr
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth 361 yn Slade Cross (A477)
CYMERIAD: Cerdded trwy goetir wrth ymyl yr aber, heolydd tawel a thir fferm gweithgar
CHWILIWCH AM: Oliontˆy cwch ym mhen Bae’r Felin • Golygfeydd gwych o’r aber
MWY O WYBODAETH: Fe fydd y Llwybr Caniataol rhwng A-C a B-D ar gau ar gyfer saethu yn ystod Rhagfyr ac Ionawr

Mae’r llwybr yn cynnig amrywiaeth o olygfeydd a sawl ‘naws’ wahanol. O’r heolydd tawel o amgylch hen bentref Cosheston fe allwch weld enghreifftiau da o hen gaeau stribed.

Mae’r bont grom o garreg dros y nant sy’n rhedeg i mewn i Fae’r Felin yn newydd (fe’i adeiladwyd gan Wardeiniaid y Parc Cenedlaethol yn 2005), a’r hen adfail ar ben y bae yw adeilad y cychod sy’n gysylltiedig â Neuadd Cosheston.

Mae ochr ddwyreiniol y llwybr dros dir fferm ac mae’n bosib y bydd yna dipyn o dda byw yno, felly cadwch eich cŵn o dan reolaeth dynn.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SN008045

COD CEFN GWLAD!

  • Mwynhewch y cefn gwlad a pharchu ei fywyd a’i waith
  • Gochelwch rhag unrhyw risg o dân • Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi'n eu cael nhw
  • Cadwch eich ci dan reolaeth dynn • Cadwch at y llwybrau cyhoeddus wrth groesi tir amaethyddol
  • Ewch â'ch sbwriel adref gyda chi