Cosheston

Taith Fer

PELLTER/HYD: 2.3 milltir (3.7 km) 1 awr
CLUDIANT CYHOEDDUS: Bws gwasanaeth 361 yn Slade Cross (A477)
CYMERIAD: Coetir, traeth, llethr heb ei diogelu, peth cerdded ar heolydd bach
MWY O WYBODAETH: Fe fydd y Llwybr Caniataol rhwng A a B ar gau ar gyfer saethu yn ystod Rhagfyr ac Ionawr. 2 giât, 2 bont gerdded, dim sticlau. Llwybrau’n anwastad ac yn gul mewn
mannau.

O bentref Cosheston, dilynwch yr arwyddion am y cae chwarae a cherddwch heibio iddo, gan aros ar yr heol. Ychydig bach cyn y tŷ pinc, ewch drwy giât ar y chwith arno i’r llwybr trwy’r coed.

Dilynwch y llwybr wrth iddo ymdroelli i lawr at nant. Croeswch y bont garreg a dilynwch y llwybr i lawr at yr afon. Ar y gwaelod, cadwch i’r dde (peidiwch â chroesi’r nant eto) a dilynwch y llwybr ar ymyl y coetir o amgylch.

Ar ddiwedd y coed, trowch i’r dde yn siarp (peidiwch â chroesi’r sticil) a dilynwch y llwybr. Mae’r llwybr yn troi i’r chwith ar y top, at giât. Pasiwch drwy’r giât a pharhewch yn syth ymlaen ar isffordd.

Yn y cyffordd-T (T-junction) trowch i’r dde a dilynwch yr heol yn ôl i Cosheston.

Dewch o hyd i'r daith hon

Cyfeirnod Grid: SN008045

COD CEFN GWLAD!

  • Mwynhewch y cefn gwlad a pharchu ei fywyd a’i waith
  • Gochelwch rhag unrhyw risg o dân • Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi'n eu cael nhw
  • Cadwch eich ci dan reolaeth dynn • Cadwch at y llwybrau cyhoeddus wrth groesi tir amaethyddol
  • Ewch â'ch sbwriel adref gyda chi