Cyfeiriadur Cerdded Sir Benfro

Grwpiau cerdded yn eich ardal chi

Ydych chi’n trefnu teithiau cerdded i bobl ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, neu eisiau ymuno a grwp cerdded? Os felly, rhowch olwg ar gyfeiriadur ar-lein o grwpiau cerdded lleol a luniwyd gan awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Mae Cyfeiriadur Grwpiau Cerdded Sir Benfro yn ei gwneud hi’n haws i bobl sydd am elwa ar fanteision iechyd a chymdeithasol cerdded, ddod o hyd i’r cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw yn eu hardal leol.

Gallwch weld manylion ar gyfer grwpiau sy'n gweithredu mewn ardal benodol ar y map isod