Yn Tir/Môr mae Mike Perry yn tynnu ein sylw at yr argyfwng hinsawdd sy’n gwaethygu fan hyn yng Nghymru.

Mae’r arddangosfa bwerus hon o ffotograffiaeth tirluniau yn herio ffyrdd confensiynol o edrych ar ein harfordir a chefn gwlad, ac yn agor ein llygaid i ystyried perthynas fregus cymdeithas â byd natur. Mae gwaith Perry yn cymell sgwrs am sut i fynd ati i adfer ecosystemau iach a thirlun mwy gwyllt.

Oriel ar-lein

Ewch i oriel ar-lein arddangosfa Tir/Môr.

Ynglŷn â'r Artist

Mae Mike Perry yn byw ac yn gweithio yn Sir Benfro, lle gwnaeth lawer o’r gwaith sydd yn y sioe hon. Mae ei ffotograffiaeth tirwedd gyfoes yn datgelu’r gwrthdaro rhwng gweithgareddau dynol a’r angen dybryd i fynd i’r afael â’n problemau amgylcheddol. Dysgwch fwy ar wefan Mike Perry.

 

Sut gallwn ni wneud ein tirweddau’n fwy gwyllt?

Rhannwch eich ymateb i Tir/Môr ac ymunwch yn y sgwrs ar-lein.

#tirmor

 

Ffilmiau (dolenni i gynnwys allanol)

 

Sain (dolenni i gynnwys allanol)

 

Pecyn Addysg (dolenni i gynnwys allanol)

 

Helpu i Adfer Natur

Mae llawer y gallwch ei wneud i helpu i adfer natur, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a glanhau llygredd plastig!

 

Gwirfoddoli gyda’r Parc Cenedlaethol

 

Defnyddio Ffotograffiaeth i Olrhain Newid Hinsawdd

 

Helpu Perchnogion Tir i Wneud Gwahaniaeth

  • Mae Gwarchod y Parc yn gynllun gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol sy’n chwarae rôl arbenigol wrth weithio gyda pherchnogion tir lleol i adfer cynefin bywyd gwyllt er budd amrywiaeth o flodau gwyllt, gloÿnnod byw, adar, mamaliaid ac ymlusgiaid. Am fwy o wybodaeth ymwelwch â’n tudalen Gwarchod y Parc.

 

Arddangosfa deithiol gan Ffotogallery yw Tir/Môr wedi ei churadu gan David Drake, Cyfarwyddwr Ffotogallery, a Ben Borthwick.