Mae Caffi Pilgrims yn Oriel y Parc ar agor saith diwrnod yr wythnos trwy gydol y flwyddyn.

Oriau Agor

Mis Mawrth i mis Hydref 9am i 5pm.

Mis Tachwedd i fis Chwefror 9am i 4pm.

Mae bwyd yn cael ei weini tan 3pm a bydd detholiad o goffi, te a chacennau yn cael eu gweini wedi hynny.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â Stacey neu Sarah ar 01437 723290 neu e-bostiwch nhw.