Mae cyfnodau preswyl yn Oriel y Parc yn caniatáu i artistiaid gymryd ysbrydoliaeth oddi wrth harddwch tirwedd y Parc Cenedlaethol a gweithio gyda grwpiau ac ysgolion lleol i greu darnau gwreiddiol o waith celf.

Mae’r cyfnod preswyl hefyd yn darparu cyfle i artistiaid ryngweithio gyda darnau dethol o Amgueddfa Cymru.

Nid ydym yn derbyn unrhyw geisiadau am Artist Preswyl ar hyn o bryd. Am fanylion pellach ebostiwch ni neu ffoniwch 01437 720392.

Artist Preswyl Cyfredol

Merched y Wawr Sir Benfro – Na i Blastig

6 – 28 Mawrth 2020

Sir Benfro oedd yn noddi y Sioe Fawr yn Llanelwedd  yn 2019 ac fe wahoddwyd mudiad Merched y Wawr Sir Benfro i fod yn gyfrifol am ddarparu arddangosfa ar stondin Merched y Wawr yn Neuadd Morgannwg ar faes y sioe.

Dan arweiniad Is-Bwyllgor Gŵyl ac Hamdden y sir dewiswyd y thema “Na i Blastig” a daeth 36 aelod ynghyd i gynllunio a chreu gwaith gwau a chrosio i’w arddangos ar bump panel.

Yr ysbrydoliaeth oedd clywed rhybudd David Attenborough am effaith sbwriel plastig ar ein afonydd, moroedd a’r cefnforoedd. Trefnwyd y paneli gyda’r pysgod yn nofio uwchben y cwrel, tywod, gwymon a cherrig  gyda’r pumed panel yn dangos effaith y sbwriel plastig yn difetha’r pysgod.

Bydd y paneli yma yn cael eu cyflwyno i Ysgol Caer Elen Hwlffordd.

Merched y Wawr Sir Benfro - No to Plastic