Loading Digwyddiadau
  • This Digwyddiadau has passed.

TAITH GERDDED IECHYD A LLESIANT WALKABILITY - CILGETI

10/12/2021 1:00pm - 3:00pm

I archebu lle ar y daith gerdded hon, rhaid i chi fod wedi cofrestru gyda’r prosiect Walkability. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect, Sam Evans, drwy anfon e-bost at same@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffonio 01646 624880.

Hyd y daith: 3-5km
Man cyfarfod: Yr hen ganolfan wybodaeth Cilgeti
what3words location: increases.worm.earliest

Mae’r teithiau cerdded iechyd a llesiant hyn yn cael eu cynnal gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ar gyfer trigolion Sir Benfro. Fe’u dewiswyd i helpu unigolion i gael mynediad i gefn gwlad mewn amgylchedd diogel a chefnogol, gan roi cyfle i weithgarwch corfforol a rhyngweithio cymdeithasol.

Fel arfer, mae teithiau cerdded rhwng awr a hanner o hyd, a gall y llwybrau gynnwys camfeydd a bryniau. Fe’u cynlluniwyd ar gyfer unrhyw un sydd â symudedd rhesymol. Cysylltwch â chydlynydd y prosiect os nad ydych yn siŵr a yw’r llwybr yn addas i chi.

Rydyn ni’n argymell eich bod yn gwisgo esgidiau cryf sy’n dal dŵr, dillad priodol ac yn cario dŵr ac eli haul rhag ofn y bydd ei angen.

Os bydd y tywydd yn caniatáu bydd egwyl fer yn ystod y daith gerdded, felly mae croeso i chi ddod â diod a byrbryd gyda chi. Mae ein holl arweinwyr cerdded cymwysedig wedi cael hyfforddiant cymorth cyntaf.

Hikers walking down a track in Minwear Woods, Pembrokeshire

Manylion

Dyddiad:
10/12/2021
Amser:
1:00pm - 3:00pm
Cost:
Free
Digwyddiadau Categorïau:
, ,
Digwyddiadau Allweddeiriau
, , ,

Manylion Pellach

Cyfarpar a argymhellir
Camera, Esgidiau cerdded/ymarfer, Esgidiau cerdded/heicio, Warm clothing, Dŵr / diod, Cot gwrth-ddwr,
Gwybodaeth pellach
Parcio am ddim, Well behaved dogs on leads welcome,
Gwybodaeth archebu
Rhaid Archebu Lle, Free event,
Plant sy'n mynychu digwyddiadau
Children are welcome on this event but remain the responsibility of their parents/guardians at all times.,
Gwybodaeth iechyd a diogelwch
Neither the leader nor the National Park Authority accepts responsibility for the safety of individuals (except through negligence) nor for any loss of or damage to property.,
Cyflyrau meddygol
We ask you tell your event leader, in confidence, of any existing medical condition that might affect your enjoyment or ability to participate in this event.,
Guided Walks
If you have any COVID-19 symptoms you must not attend the guided walk, When attending a guided walk you may wish to bring your own alcohol based hand sanitiser, face covering and basic first aid kit, Please always follow the Welsh Government's guidelines on physical distancing, Please avoid touching your face with your hands, and try to avoid touching gates, handrails or public benches during the walk, Do not share food, drink, or equipment such as walking poles, Let the Walk Leader know if you feel unwell while out on a walk, or if you wish to leave before the walk has ended, If you develop symptoms after the walk, apply for a COVID-19 test and support NHS contact tracing if requested,

Location

SN122071

Feedback

We welcome your feedback. Please tell us about your experience by filling in our Events Feedback Form.

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Dywedwch wrthym am eich profiad trwy lenwi ein Ffurflen Adborth Digwyddiadau.