Loading Digwyddiadau
  • This Digwyddiadau has passed.

Tirweddau i’r dyfodol? Trafodaeth panel ddigidol

04/11/2021 7:00pm - 8:30pm

Dan gadeiryddiaeth y darlledwr, Jamie Owen

Allwn ni ail-ddychmygu dyfodol carbon isel lle gall cymunedau gwledig a natur ffynnu? Yn ei arddangosfa ffotograffig Tir/Môr, mae Mike Perry yn cwestiynu sut mae Prydain yn rheoli ei thirweddau gwarchodedig ar gyfer yr hinsawdd a bioamrywiaeth ar hyn o bryd. Gan gyd-daro â COP26, bydd Jamie Owen yn ymuno â’r artist Mike Perry, Dr Sarah Beynon, cadwraethwr a sylfaenydd Bug Farm Tyddewi, Ian Rickman, Dirprwy Lywydd Undeb Amaethwyr Cymru ac Aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Dr Rosie Plummer. Cewch glywed yr arbenigwyr hyn yn trafod yr heriau sydd o’n blaenau, y newidiadau sy’n gallu gwneud gwahaniaeth, a sut gallwn ni elwa o adfer byd natur.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal trwy Zoom. Anfonir cyfarwyddiadau ymuno ychwanegol atoch cyn y digwyddiad. Cofiwch wirio’ch post sothach os nad ydych wedi derbyn y cyfarwyddiadau ymuno.

Tocynnau

The numbers below include tickets for this event already in your basket. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tocynnau are no longer available

Manylion

Dyddiad:
04/11/2021
Amser:
7:00pm - 8:30pm
Cost:
Free
Digwyddiadau Categorïau:
,
Digwyddiadau Allweddeiriau
, ,

Manylion Pellach

Online Events
Full programme and joining instructions will be sent to the participants a few days before the event.,

Location

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
Tyddewi
Hwlffordd, Sir Benfro SA62 6NW United Kingdom
+ Google Map
Ffôn
01437 720392
Manylion Cyswllt
gwybodaeth@orielyparc.co.uk

Feedback

We welcome your feedback. Please tell us about your experience by filling in our Events Feedback Form.

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Dywedwch wrthym am eich profiad trwy lenwi ein Ffurflen Adborth Digwyddiadau.