Loading Digwyddiadau
  • This Digwyddiadau has passed.

PROFWCH YR OES HAEARN (TALWCH WRTH Y DRWS) 10YB - 1YP.

27 Mai 10:00am - 1:00pm
17 MAI 10:00AM – 1:00PM

Mae’r tocynnau ar y dudalen hon yn ddilys i’w defnyddio ar y dyddiad a slot uchod. Ni’n eich gynghori chi I gyraedd am 10yb, bydd rhaid i chi adael y safle erbyn 1yp.

MAE ANTUR HYNAFOL YN AROS AMDANOCH!

Gyda’ch tocyn mynediad bydd gennych dair awr i archwilio holl ardaloedd awyr agored a thu fewn Pentref Oes Haearn Castell Henllys, gan gynnwys ein coetir a’n Llwybr Troednoeth.

Yn y pentref ei hun, bydd aelod cyfeillgar o’n llwyth yn dweud popeth wrthych chi am fywyd yn yr Oes Haearn. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd crefftus neu i wylio arddangosiad o grefft hynafol.

Os ydych chi eisiau mwynhau antur ychwanegol, yna gallwch brynu ein gweithgaredd hunan-dywys ‘Cwest y Rhyfelwr’ lle mae posau i’w datrys a heriau i’w cwblhau, gyda gwobr i’r rhai sy’n llwyddo!

 

Taith Tywys – 3:30yp

 

Prisau

Oedolyn (17+): £6.50

Plentyn (4-16): £4.50

Consesiwn (65+ or student with student card): £5.50

Tocyn Teulu (2 adults & 2 children): £18.50

Tocyn Tymor/Defnyddwr Cadair Olwyn/Gofalwyr: Am ddim

Tocynnau

The numbers below include tickets for this event already in your basket. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tocynnau are no longer available

Manylion

Dyddiad:
27 Mai
Amser:
10:00am - 1:00pm
Cost:
Free

Manylion Pellach

Cyfarpar a argymhellir
Waterproof jacket,
Gwybodaeth pellach
Parcio am ddim, Rhaid goruchwylio plant, Rhaid goruchwylio plant, Well behaved dogs on leads welcome,

Location

Pentref Oes Haearn Castell Henllys
Meline
Ger Crymych, Sir Benfro SA41 3UR United Kingdom
+ Google Map
Ffôn
01239 891319
Manylion Cyswllt
celtiaid@castellhenllys.com

Feedback

We welcome your feedback. Please tell us about your experience by filling in our Events Feedback Form.

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Dywedwch wrthym am eich profiad trwy lenwi ein Ffurflen Adborth Digwyddiadau.