Loading Digwyddiadau
  • This Digwyddiadau has passed.

TŴR YR ARTIST PRESWYL - Trothwy - Pete Monaghan a Julian Ruddock

02/10/2021 9:30am - 4:30pm
|Digwyddiadau cylchol (Gweld y cyfan)

An event every day that begins at 9:30am, repeating until 31/10/2021

Mae’r arddangosfa hon yn gydweithrediad rhwng yr artistiaid a thȋm o wyddonwyr sy’n gweithio ar brosiect o’r enw CHERISH. Mae CHERISH yn gobeithio cynyddu ein gwybodaeth am effeithiau newid yn yr hinsawdd ar gofnod archeolegol a hanes tirwedd arfordiroedd Cymru ac Iwerddon yn y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

Mae’r gwaith yn archwilio’r ymyl ddeinamig lle mae’r tir yn cwrdd â’r môr. Trwy ail-ddehongli awyrluniau o’r morlin, sy’n datgelu newidiadau dros amser ac yn ymateb yn uniongyrchol i’r profiadau goddrychol o le, tywydd a’r amgylchedd sy’n cael eu harsylwi a’u teimlo.

Nod gwaith Monaghan a Ruddock yw ategu’r ymchwil wyddonol drwy ychwanegu eu hymatebion gweledol eu hunain i safleoedd preswylio hynafol, y mae rhai ohonynt yn cael eu colli i’r môr yn gyflym. Mae eu gwaith wedi’i leoli yng nghyd-destun brys hinsawdd sy’n newid ac mae’n archwilio perthnasedd yr arfordir yn ein gorffennol ar y cyd ac mae’n ceisio codi ymwybyddiaeth o harddwch naturiol a threftadaeth ddiwylliannol ein harfordir bregus.

Cherish - IronAgeFort

Manylion

Dyddiad:
02/10/2021
Amser:
9:30am - 4:30pm
Digwyddiadau Category:
Digwyddiadau Allweddeiriau
, , ,

Manylion Pellach

Gwybodaeth pellach
Family friendly, Toilets available, Rhaid goruchwylio plant, Well behaved dogs on leads welcome,

Location

Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc
Tyddewi
Hwlffordd, Sir Benfro SA62 6NW United Kingdom
+ Google Map
Ffôn
01437 720392
Manylion Cyswllt
gwybodaeth@orielyparc.co.uk

Feedback

We welcome your feedback. Please tell us about your experience by filling in our Events Feedback Form.

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Dywedwch wrthym am eich profiad trwy lenwi ein Ffurflen Adborth Digwyddiadau.