Loading Digwyddiadau
  • This Digwyddiadau has passed.

Diwrnod Archaeoleg

20/11/2021 10:00am - 4:00pm

Mae’n bleser i Awdurdod  Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro mewn partneriaeth hefo PLANED cadarnhau fod Diwrnod Archaeoleg yn dychwelyd ar 20 Tachwedd 2021.Oherwydd pandemig COFID-19, mi fydd y digwyddiad yn cael ei danfon ar-lein.

Mi fydd y digwyddiad yn cael ei chyflwyno gan Archaeolegydd Cymunedol y Parc Cenedlaethol, Tomos Jones a Chydlynydd Diwylliannol PLANED, Stuart Berry. Mi fydd siaradwyr yn ymuno a nhw i gyflwyno prosiectau a chloddiadau o Sir Benfro. Yn cynnwys, diweddariad ar brosiect Claddedigaeth Cerbyd Rhyfel, cloddiadau yn Caerfai, Capel San Padrig a Phriordy Hwlffordd, megalithiau Sir Benfro, Castell Henllys a Chastell Nanhyfer. Mi fydd cyfle hefyd i glywed am brosiectau treftadaeth gymunedol ym Mhenfro, Llangwm a’r Preseli.

Mi fydd manylion y rhaglen a’r cyfarwyddiadau ymuno yn cael ei gyrru i fynychwyr dipyn o ddiwrnodau cyn y digwyddiad.

Diwrnod-Archaeoleg-2021-Rhaglen

Archaeology Day 2021 Caerfai excavation

Tocynnau

The numbers below include tickets for this event already in your basket. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tocynnau are no longer available

Manylion

Dyddiad:
20/11/2021
Amser:
10:00am - 4:00pm
Cost:
£5.00
Digwyddiadau Category:

Manylion Pellach

Gwybodaeth archebu
Tickets non-refundable,
Online Events
Full programme and joining instructions will be sent to the participants a few days before the event.,

Feedback

We welcome your feedback. Please tell us about your experience by filling in our Events Feedback Form.

Adborth

Rydym yn croesawu eich adborth. Dywedwch wrthym am eich profiad trwy lenwi ein Ffurflen Adborth Digwyddiadau.