I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Gofalu Am » Cynllun Rheoli'r Parc

Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol 2020-2024

Mae nifer o sefydliadau ac unigolion yn cyfrannu at ddibenion y Parc Cenedlaethol o gadwraeth, mwynhad a dealltwriaeth.

Mae Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol yn fodd o gydlynu’r ymdrech honno. Cynllun partneriaeth ydyw ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol.

Yn 2018 roedd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi ceisio barn y bobl ar y cyfleoedd a’r heriau sy’n wynebu’r Parc Cenedlaethol, ac yn 2019 cafodd Cynllun Rheoli drafft ei baratoi.

Cymerwyd y sylwadau a dderbyniwyd i ystyriaeth, ac ar yr 11eg o Ragfyr 2019 cytunodd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol ar Gynllun Rheoli terfynol a dogfenni ategol (dolenni cyswllt isod):

Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2020-2024

Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2020-2024 - Hawdd ei ddeall

Adroddiad ar yr Ymgynghori a’r Ymgysylltu

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Arfarniad o Gynaliadwyedd (yn ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol)

Arfarniad o Gynaliadwyedd – datganiad ôl-fabwysiadu

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Gwybodaeth ategol:

Mapiau rhyngweithiol

Ffynonellau data mapiau

Cyflwr y Parc Cenedlaethol 2019 (papur cefndir)

Cynlluniau rheoli ar gyfer Parciau Cenedlaethol - Canllawiau