I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Gofalu Am » Cynllun Rheoli'r Parc

Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol

Nid yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro’n gallu cyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol ar ei ben ei hun, ac mae’n ddyletswydd ar lawer o fudiadau, trwy Ddeddf yr Amgylchedd 1995, i gyfrannu at ddibenion y Parc Cenedlaethol yn eu gweithrediadau eu hunain.

Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol 2015-2019

Mae’r Cynllun Rheoli yn ffordd o gydgysylltu’r ymdrech hwnnw: mae’n gynllun i gyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol, nid dim ond cynllun i’r APC. Ac er taw’r Awdurdod sy’n cynhyrchu’r Cynllun Rheoli, mae yna lawer o bobl eraill ynghlwm â’r broses o’i baratoi, ac yn hanfodol i’r broses o’i drosglwyddo.

Cynigir y polisïau yn y Cynllun Rheoli fel amcanion gweithredol ar gyfer y mudiadau a’r unigolion niferus y mae eu gweithredoedd yn gallu dylanwadu ar y Parc Cenedlaethol.

Lawrlwytho'r Cynllun Rheoli 2015-19.

Cynlluniau rheoli ar gyfer Parciau Cenedlaethol - Canllawiau