I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Y Parc Cenedlaethol

Croeso i Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Mae gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro rai o'r golygfeydd gorau a'r bywyd gwyllt mwyaf amrywiol yn Sir Benfro, gan gynnwys gwarchodfeydd natur, daeareg ac archeoleg sy’n bwysig yn rhyngwladol.

Un o ddyletswyddau Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw gwarchod a gwella nodweddion arbennig, naturiol y dirwedd, yn ogystal â threftadaeth ddiwylliannol y Parc.

Porth Mawr ger Tyddewi
Porth Mawr ger Tyddewi.

Mae'n wefan yn esbonio mwy am yr hyn sydd i'w weld ac ym mhle ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, pam mae'n le mor arbennig a sut mae'r Awdurdod yn gweithio i'w warchod. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ar fywyd gwyllt, daeareg, archeoleg, economeg, diwylliant a'r digwyddiadau a gynhelir gan yr Awdurdod i helpu pobl i fwynhau'r Parc.

Gallwch hefyd gael blas ar rai o lefydd mwyaf poblogaidd a golygfeydd ysblennydd  y Parc Cenedlaethol yn ein Horiel Lluniau.

​Map o'r Parc Cenedlaethol
Mae’r map isod yn amlinellu ardal y Parc Cenedlaethol, y prif heolydd a’r aneddiadau yn Sir Benfro, a rhai o’r atyniadau mwyaf poblogaidd o fewn y Parc. Os ydych am brynu mapiau Arolwg Ordnans, ewch i'r dudalen cyhoeddiadau. Gallwch ddarganfod mwy am y Parc drwy ddefnyddio ein gwefan Mwynhau Sir Benfro, sy'n seiliedig ar fapiau.

Map o Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cliciwch ar y map i agor fersiwn mwy o faint.