I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Dysgu Am » Gwybodaeth ac Adnoddau » Hanes i Ysgolion

Hanes i Ysgolion

Yn yr adran hon, rydyn ni’n eich gwahodd chi i deithio yn ôl mewn amser i archwilio hanes diwylliannol cyfoethog Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Mae tirwedd Arfordir Penfro yn un sydd wedi cartrefu pobl ers cynhanes. Mae’r bryniau, y dyffrynnoedd a’r golygfeydd arfordirol gwefreiddiol a welwn ni heddiw yn ganlyniad i weithgarwch pobl gymaint ag i rymoedd natur.

Pentref Oes Haearn Castell Henllys
Pentref Oes Haearn Castell Henllys​.

Gellir gweld creiriau pobl y gorffennol ym mhob man, ac maen nhw’n cynnwys bryngaerau o’r Oes Haearn a thomenni claddu o’r cyfnodau cynharaf, cestyll crand ac eglwysi. Enghreifftiau gwych o’r gemau hanesyddol hyn yw Bentref Oes Haearn Castell Henllys, Castell a Melin Heli Caeriw, Eglwys Gadeiriol Tyddewi, olion mwyngloddio Fictoraidd yn Stepaside, y gwaith briciau ym Mhorthgain, a’r meysydd awyr niferus sy’n ein hatgoffa ni o wrthdaro diweddaraf dau ryfel byd.

Waeth a ydych chi’n athro, yn athrawes, yn fyfyriwr, neu, yn syml, yn chwilfrydig, mae’n siŵr y bydd yma rywbeth yma at eich dant chi!