I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   
  Tywydd

  Weather  |  Tide Tables

   

  Hafan » Mwynhau » Llefydd i Ymweld â Nhw » Oriel y Parc » Arddangosfeydd » Le Passeur (Y Cychwr)

  William Stott o Oldham: Le Passeur (Y Cychwr)

  Darlun sy’n cael ei ystyried yn uchafbwynt gyrfa William Stott o Oldham (1857-1900) yw canolbwynt arddangosfa newydd yn Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, Tyddewi o 24 Chwefror i 2 Medi 2018.

  Mae Le Passeur (Y Cychwr) sy’n cael ei arddangos fel rhan o daith o gwmpas orielau’r DU mewn partneriaeth â Tate, wedi cael ei brynu ar gyfer y cyhoedd ym Mhrydain diolch i gyllid gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) a Sefydliad Elusennol Teulu Hintze.

  Le Passeur (The Ferryman) 1881, William Stott of Oldham (1857–1900). Photo © Tate. Purchased with funds provided by the Heritage Lottery Fund, Art Fund (with a contribution from The Wolfson Foundation) and The Hintze Family Charitable Foundation 2016.
  Le Passeur
  (Y Cychwr), 1881, William Stott o Oldham (1857-1900). Ffotograff © Tate. Fe’i prynwyd ag arian o Gronfa Treftadaeth y Loteri, y Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) a Sefydliad Elusennol Teulu Hintze 2016.

  Mae’r darlun yn cael ei ystyried yn un o’r enghreifftiau allweddol o ran y cyfnod pryd y troes Celf Prydain at naturoliaeth. Bu’n fodd o sefydlu Stott fel un o arlunwyr Prydeinig mwyaf blaengar ei gyfnod.

  Bydd Le Passeur yn un o dri gwaith o gasgliadau’r Tate a fydd yn cael eu harddangos yn Oriel y Parc, gyda darlun dyfrlliw o Benmaen Dewi gan J.M.W. Turner hefyd yn cael ei arddangos i nodi Blwyddyn y Môr yng Nghymru.

  Bydd y rhain yn cael eu harddangos ochr yn ochr â gwaith o Gasgliadau Amgueddfa Cymru, a ddewiswyd i archwilio rhai o ystyron cudd delweddau o fywyd a thirwedd wledig.

  Bydd y rhain yn cynnwys The Goose Girl at Gruchy gan Jean-Francois Millet (1814-1875) un o’r amlycaf ymysg Realyddion Ffrainc yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

  Yr oedd William Stott yn flaenllaw ymysg y grŵp o arlunwyr Prydeinig a ddaeth dan ddylanwad naturoliaeth Ffrengig ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Wedi iddo fynychu Ysgol Gelf Manceinion, bu’n derbyn hyfforddiant ym Mharis dan Bonnat a Gérôme ac aeth ymlaen i arddangos nifer o ddarluniau yn y Salon ym Mharis a oedd yn destun edmygedd mawr gan feirniaid Ffrengig.


  Gwyliwch y fideo uchod i glywed Alison Smith, Curadur i'r Tate, yn trafod William Stott o Oldham a Le Passeur (Y Cychwr).

  Mae 23 o ddarluniau gan Stott mewn casgliadau ym Mhrydain, y rhan fwyaf ohonynt yn Gallery Oldham, tref enedigol yr arlunydd. Mae’r gwaith hwn yn ymuno ag un arall yng nghasgliad Tate gan Stott, sef Tywysog neu Fugail? (Prince ou Berger?) 1880, a fydd hefyd yn cael ei arddangos yn Oriel y Parc.

  Mae’r arddangosfa yn Oriel y Parc yn rhan o daith o gwmpas pedair o bartner-orielau yn y DU, diolch i gyllid gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad John Ellerman a’r Gronfa Gelf. Bydd y gweithiau hefyd yn cael eu harddangos yn Oriel Gelf Dinas Southampton, Gallery Oldham ac Oriel Gelf Aberdeen.

  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro sy’n berchen ar Oriel a Chanolfan Ymwelwyr Oriel y Parc, ac yn eu rheoli, a dyma gartref Amgueddfa Cymru yn Sir Benfro.

  Bydd yr arddangosfa a elwir yn William Stott, Le Passeur (Y Cychwr): Myfyrio ar dirlun i’w gweld yn Oriel y Parc o 24 Chwefror i 2 Medi 2018

  Le Passeur logo lockup