I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Mwynhau » Cynllunio Eich Ymweliad » Traethau

Traethau Sir Benfro

Mae Sir Benfro’n gartref i unig Barc Cenedlaethol gwirioneddol arfordirol Prydain, ac mae’n cynnwys amrywiaeth eang o draethau. Mae gennym fwy o draethau Baner Las ac Arfordir Glas nag unrhyw sir arall yn y wlad. Mae rhai’n hawdd eu cyrraedd ac yn ddelfrydol i deuluoedd, tra bod eraill yn llai hygyrch ac yn cynnig heddwch a llonyddwch.

Dewiswch traeth o'r map yn ein wefan Mwynhau Sir Benfro i gael gwybodaeth ar draethau Sir Benfro.

Traethmawr/Porth Mawr
Mae Porthmawr ger Tyddewi wedi ennill y Faner Las a Gwobr Glan Môr.

Mae nifer o draethau Sir Benfro wedi cael gwobrau bwysig sef y Baner Las, Gwobr Arfordir Glas a Gwobrau Glan Môr sy'n arwydd o ragoriaeth amgylcheddol, a sefydlwyd i gydnabod amgylchedd traethau gwledig yng Nghymru ac ei hyrwyddo a'i warchod.

Mae morlin Sir Benfro yn bwysig yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ei fywyd gwyllt. Yn y gwanwyn, mae'r glaswelltir arfordirol yn wledd o flodau gwylltion; mae yna amrywiaeth anhygoel o adar, o'r pâl i'r hebog tramor; ac os ydych chi'n ffodus, efallai y gwelwch chi forloi llwydion, llamhidyddion a dolffiniaid allan yn y môr hefyd.

Caiff yr amgylchedd prydferth ond eto bregus hwn ei reoli'n weithredol ac yn sensitif gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, er eich mwynhad chi a chenedlaethau'r dyfodol.