I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Awdurdod y Parc Cenedlaethol » Pwyllgorau » Pwyllgor Adolygu Gweithredol

Pwyllgor Adolygu Gweithredol

Mae’r Pwyllgor hwn yn edrych ar risgiau a pherfformiad yn y meysydd canlynol oni bai eu bod eisoes wedi’u cynnwys yng nghylch gwaith y Pwyllgor Archwilio ac Adolygu Gwasanaethau Corfforaethol.

• Rheoli Datblygu
• Cyfarwyddo
• Cyflawni
• Darganfod

Hefyd mae’r Pwyllgor yn adolygu perfformiad ariannol yr Awdurdod mewn perthynas â’r swyddogaethau hyn.

Mae’r Pwyllgor yn cynnwys naw Aelod ac yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn.