COVID-19 (Coronafeirws)

O ganlyniad i effaith Covid-19 (Coronafeirws), mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cau ei bencadlys, atyniadau i ymwelwyr (Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc), ei feysydd parcio ac adrannau o Lwybr Arfordir Penfro nes ceir rhybudd pellach. Mae pob digwyddiad a chyfarfod wedi’i ganslo hyd nes ceir rhybudd pellach. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch 01646 624800, neu anfonwch e-bost at gwybodaeth@arfordirpenfro.org.uk

I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Anogir pobl i osgoi teithio i amddiffyn cymunedau gwledig

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cyhoeddi ple i bobl amddiffyn cymunedau gwledig Sir Benfro a dilyn cyngor y Llywodraeth i osgoi teithio ac aros gartref lle bynnag y bo modd.

Dywedodd Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Fel sir rydym yn dibynnu ar ein heconomi ymwelwyr, gan groesawu dros bedair miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, ond yn ystod yr amseroedd digynsail hyn rydym yn annog ymwelwyr i osgoi popeth ond teithio hanfodol ac i aros gartref i aros yn ddiogel.

Rydym yn galw ar Lywodraethau Cymru a Phrydain i ddarparu mesurau mwy cadarn ar deithio diangen ac ymbellhau cymdeithasol gydag arweiniad penodol ynghylch yr hyn yn union a olygir gyda “theithio angenrheidiol”.

“Mae cyrchfannau ymwelwyr ledled y wlad, gan gynnwys Sir Benfro, wedi wynebu cynnydd sylweddol yn nifer yr ymwelwyr dros y penwythnos. Mae pryder gwirioneddol y bydd ein gwasanaethau iechyd yn wynebu pwysau cynyddol ac ni fydd mesurau pellhau cymdeithasol yn cael sylw.

“Mae sawl un o atyniadau blaenllaw Sir Benfro, gan gynnwys safleoedd ymwelwyr yr Awdurdod, Castell Caeriw, Castell Henllys ac Oriel y Parc, wedi cau mewn ymateb i gyngor y Llywodraeth.

“Rydym yn gwerthfawrogi bod pobl yn debygol o fod angen mynediad i fannau agored ac awyr iach yn yr amseroedd anodd hyn ond mae'n amhosibl ymarfer pellter cymdeithasol diogel gyda nifer cynyddol o ymwelwyr.

“Fel Awdurdod byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu dros yr wythnosau nesaf i ddarparu rhith-fynediad trwy ein gwefan, sianeli cyfryngau cymdeithasol, podlediadau a fideo i ganiatáu i bobl gysylltu â natur a phrofi ein Parc Cenedlaethol ar-lein. Ewch i www.arfordirpenfro.cymru i gael mwy o wybodaeth. ”

Gyhoeddi 22/03/2020yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion