I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Ymgyrch dydd Gwener Gwallgo yn codi dros £9,000 ar gyfer apêl Creu Mwy o Ddolydd Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Bydd dolydd ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elw ar £9,413 o gyllid diolch i ymgyrch Dydd Gwener Gwallgo gan Forest Holidays a Pharciau Cenedlaethol y DU a ddaeth i ben ar 2 Rhagfyr.

Codwyd yr arian drwy roddion a wnaed bob tro yr oedd rhywun yn bwcio gwyliau Forest Holidays yn ystod mis Tachwedd a phenwythnos Dydd Gwener Gwallgo. Gyda miloedd yn bwcio gwyliau, cododd yr ymgyrch £51,065 a bydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn derbyn cyfran o’r arian yn 2020.

The Pembrokeshire Coast National Park’s meadows are set to benefit from a share of over £50,000 worth of funding raised during a Black Friday campaign by Forest Holidays and UK National Parks.
Bydd Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn elwa ar gyfran o dros  £50,000 o arian a godwyd yn ystod ymgyrch Dydd Gwener Gwallgo gan Forest Holidays a Pharciau Cenedlaethol y DU.

Meddai Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro: “Bydd yr arian ychwanegol yma’n cynyddu’r cyfanswm a godwyd ar gyfer ymgyrch Creu Mwy o Ddolydd ac ynghyd â rhoddion gan y cyhoedd, bydd yn mynd tuag at greu a gwarchod y cynefin hollbwysig yma ar gyfer pryfed peillio pwysig.”

Mae Creu Mwy o Ddolydd yn anelu at godi arian i greu mwy o gynefinoedd ar gyfer pryfed peillio newydd, i warchod ac adfer dolydd presennol a gweithio gyda pherchnogion tir i greu rhai newydd.

Meddai Cat Hawkins, Cadeirydd Partneriaethau Parciau Cenedlaethol: “Diolch o galon i’n partneriaid cenedlaethol Forest Holidays am ei ymgyrch gwych, sydd wedi codi’r arian y mae mawr angen amdano ar gyfer rhywogaethau mewn perygl ym Mharciau Cenedlaethol y DU. Mae gwarchod bioamrywiaeth y Parciau Cenedlaethol yn bwysicach nag erioed, a bydd yr arian yma’n cael effaith wirioneddol ar lefel leol.”

Am fwy o wybodaeth am ymgyrch Creu Mwy o Ddolydd ewch i www.ymddiriedolaetharfordirpenfro.cymru.

Gyhoeddi 09/12/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion