I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Cyfle i hysbysebu yn Coast to Coast

Mae’r bwced a'r rhaw wedi cael eu rhoi i gadw am dymor arall, ond mae’n syniad doeth cynllunio ymlaen llaw ar gyfer tymor twristiaeth 2020 os ydych chi’n fusnes lleol, a pha ffordd well o wneud hynny na hysbysebu yn y cylchgrawn am ddim mwyaf poblogaidd ymysg ymwelwyr yn Sir Benfro, Coast to Coast.

Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cyhoeddi rhifyn 38 o’r cylchgrawn llwyddiannus hwn yn ystod Pasg 2020, ac mae’n gyfle i fusnesau eu hyrwyddo eu hunain i filiwn o ddarllenwyr.

Ad pack cover for Coast to Coast 2020

P’un ai a ydych chi’n nyddu gwlân mewn tyddyn, yn gwneud arforgampau oddi ar Benrhyn Dewi, yn gwerthu rhywbeth blasus ac unigryw neu’n hyrwyddo menter hirsefydlog y mae angen hwb bach arni, mae Coast to Coast ar gael mewn cannoedd o leoliadau ledled y sir yn ystod misoedd prysuraf y flwyddyn o ran twristiaeth.

Dywedodd Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata’r Awdurdod, Marie Edwards: “Mae’r cyhoeddiad hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn adnodd gwerthfawr iawn i ymwelwyr oherwydd mae’n cynnwys map, gwybodaeth am fysiau, tabl llanw a thrai, a llawer o wybodaeth am y Parc Cenedlaethol a’i draethau a’i deithiau.

“Mae llawer o gyngor ar sut mae cael y gorau o ddiwylliant, treftadaeth a chyfleoedd awyr agored anhygoel y Parc ar gael hefyd, ynghyd â thaflen ô Weithgareddau a Digwyddiadau y gall ymwelwyr a phobl leol eu mwynhau.

“Dechrau mis Rhagfyr 2019 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyhoeddiad y flwyddyn nesaf, felly cynlluniwch ymlaen llaw i archebu lle yn y cyhoeddiad poblogaidd hwn.”

Mae pecynnau hysbysebu Coast to Coast ar gael i’w llwytho i lawr o www.pembrokeshirecoast.wales, neu os hoffech chi gael pecyn drwy’r post, anfonwch e-bost at communications@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffonio 01646 624823.

 

 

Gyhoeddi 16/09/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion