I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Nana Crwca yn dwyn sylw yng Nghastell Caeriw

Bydd drygioni doniol nofel boblogaidd David Walliams, Cyfrinach Nana Crwca (Gangsta Granny), yn diddanu plant ac oedolion fel ei gilydd yng Nghastell Caeriw ddydd Mawrth 20 Awst am 6.30pm.

Bydd Heartbreak Productions yn dychwelyd i ddod â’r anturiaethau cyffrous yn fyw ar lwyfan awyr agored yn y lleoliad sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Join Heartbreak Productions, Ben and Gangsta Granny on their grandest adventure full of forbidden fun at Carew Castle on 20 August.
Dewch i ymuno â Heartbreak Productions, Ben a Nana Crwca ar eu hantur fawr llawn direidi doniol yng Nghastell Caeriw ar 20 Awst.

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: “Mae’r stori antur hon yn wych; mae Ben yn fachgen 11 oed sydd wedi cael digon ar dreulio nosweithiau diflas yn y tŷ gyda’i fam-gu, yn chwarae Scrabble a bwyta bresych, nes iddo ddod ar draws ei chyfrinach fawr.

“Mae mam-gu Ben yn lleidr gemwaith rhyngwladol ac mae angen ei help ef arni i gyflawni ei lladrad mwyaf erioed, sy’n cynnwys y tlysau brenhinol!

“Gallai’r holl antur godi chwant bwyd arnoch chi, felly dewch â phicnic gyda chi yn ogystal â dillad cynnes priodol – mae angen y rhain bob amser yn Sir Benfro!”

Mae’r sioe wedi’i hanelu at blant 7 oed neu hŷn. Dewch â thortsh a blanced neu gadair â chefn isel i eistedd arni. Bydd digonedd o ddiodydd poeth a hufen iâ i’w prynu i gyd-fynd â’ch picnic.

Mae’n rhaid archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn drwy ffonio 01646 651782. Dyma brisiau’r tocynnau: £15 oedolyn, £12.50 consesiwn, £10 plentyn, £46 teulu (dau oedolyn, dau blentyn).

Nid oes posib cael arian yn ôl am y tocynnau a bydd y perfformiad yn cael ei gynnal mewn tywydd gwlyb. Bydd y drysau’n agor am 5.45pm a bydd y perfformiad yn cychwyn am 6.30pm.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.castellcaeriw.com neu ffonio 01646 651782 yn ystod oriau agor y Castell.

Gyhoeddi 19/08/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion