I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Pobl gryfaf Sir Benfro i gael eu coroni yng Nghastell Caeriw

Bydd cystadlaethau Dyn Cryfaf Sir Benfro a Menyw Gryfaf Sir Benfro yn cael eu cynnal am yr ail dro yng Nghastell Caeriw ddydd Sul 4 Awst gyda’r frwydr i gychwyn am 10.30am.

Bydd cystadleuwyr o orllewin Cymru yn brwydro yn erbyn ei gilydd i arddangos eu cryfder, mewn sioe na welwyd mo’i bath yn y Castell ers 1507 pryd y cynhaliwyd Twrnamaint Mawreddog olaf y DU yma yng Nghaeriw.

The Pembrokeshire’s Strongest Man and Pembrokeshire’s Strongest Woman contests will be held at Carew Castle from 10.30am on Sunday 4 August.
Bydd cystadlaethau Dyn Cryfaf Sir Benfro a Menyw Gryfaf Sir Benfro yn cael eu cynnal yng Nghastell Caeriw am 10.30am ddydd Sul 4 Awst.

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: “Bydd y cystadlaethau grymus hyn yn cynnwys elfennau eiconig fel cerrig atlas a’r gafael cadfwyeill croes, a bydd digon o weithgareddau seiliedig ar ffitrwydd addas i’r teulu a stondinau i’w mwynhau.

“Yn ogystal â chynnig cyfle i archwilio corneli cudd y Castell, bydd yno hefyd amryw o syniadau ar gyfer mynd allan a bod yn egnïol yn y Parc Cenedlaethol.”

Os hoffech gymryd rhan yn y naill gystadleuaeth neu’r llall, edrychwch ar Pembrokeshire’s Strongest Man ar Facebook.

Mae cystadlaethau Dyn Cryfaf Sir Benfro a Menyw Gryfaf Sir Benfro yn cael eu cynnwys yn y ffi fynediad arferol.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau, amseroedd agor a phrisiau mynediad yng Nghastell Caeriw, sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ffoniwch 01646 6517852 neu ewch i www.castellcaeriw.com.

Gyhoeddi 30/07/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion