I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Llorio'r llofrudd yng Nghastell Caeriw

Bydd noson llorio’r llofrudd, gyda thinc artistig, yn cael ei chynnal yng Nghastell Caeriw nos Wener 19 Gorffennaf.

Wedi’i lleoli yng Nghaeriw yn y 19eg ganrif, mae Llofruddiaeth Hynod Artistig yn troi o gwmpas ymweliad gan yr arlunydd enwog, J.M.W. Turner, a oedd newydd gwblhau ei baentiad enwog o’r Castell tra oedd ar daith ar draws Sir Benfro.

Mae’r bardd dadleuol, Coleridge, a adawai ddinistr o’i ôl ble bynnag yr âi, hefyd yn yr ardal ond ’does bosib fod cysylltiad rhwng y ddau feddwl creadigol enwog hyn a llofruddiaeth erchyll?

A murder mystery evening with an artistic twist will take place at Carew Castle on Friday 19 July.
Helpwch i ddatrys Llofruddiaeth Hynod Artistig yng Nghastell Caeriw ddydd Gwener 19 Gorffennaf.

Dywedodd Rheolwr Castell Caeriw, Daisy Hughes: “Rydym wrth ein bodd yn croesawu Harvey’s Murder Mysteries yn ôl i’r Castell eleni gyda throsedd arswydus arall ichi ei datrys.

“Rwy’n siŵr y bydd hon yn noson hynod ddifyr wrth ichi helpu, dros ginio bwffe yn y Neuadd Fach, i ddarganfod pwy gyflawnodd y weithred ysgeler.”

Bydd Llofruddiaeth Hynod Artistig yn cael ei gynnal yng Nghastell Caeriw nos Wener 19 Gorffennaf. Drysau'n agor am 7pm, gyda'r digwyddiad yn dechrau am 7.30pm.                                                                                                                           

Mae tocynnau yn £21 i oedolion ac yn £18.50 i blant (ddim yn addas i blant o dan 12 oed). Mae pris y tocyn yn cynnwys bwffe. Bydd bar ar gael gydol y nos.                                                                                                    

Rhaid archebu lle ymlaen llaw. I wneud hynny ffoniwch 01646 651782. Sylwch nad oes modd cael ad-daliad ar docynnau.                                                                                                                                               

I gael rhagor o wybodaeth am Gastell Caeriw, sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, ewch i www.castellcaeriw.com.

Gyhoeddi 09/07/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion