I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Delun yn dod â’r gorffennol yn fyw ym Mhentref Oes Haearn Castell Henllys

Mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys, yr unig safle Oes Haearn ym Mhrydain i gael ei ailadeiladu ar ei sylfeini gwreiddiol, wedi penodi cyn-archaeolegydd cymunedol fel ei reolwr newydd.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi ei Gyn-archaeolegydd Cymunedol, Delun Gibby, i reoli safle eiconig Castell Henllys, lle’r oedd Delun yn gysylltiedig â’r gwaith o ailadeiladu un o’i dai crwn yn ddiweddar.

Delun Gibby Castell Henllys manager

Delun Gibby yw Rheolwr newydd Pentref Oes Haearn Castell Henllys Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Dywedodd James Parkin, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Ymwelwyr, Cymunedol a Chefn Gwlad Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Rydyn ni wrth ein bodd fod Delun wedi ymuno â ni gyda’i chyfoeth o brofiad a gwybodaeth am y safle unigryw hwn.”

Meddai Delun: “Rydw i’n edrych ymlaen yn arw at weithio gyda’r tîm profiadol iawn yng Nghastell Henllys i barhau i ddatblygu’r profiad o fywyd bob dydd yn yr Oes Haearn, yn ogystal ag anturiaethau eraill, i ymwelwyr yn y safle anhygoel hwn.

“Yn ogystal â’r pentref a’i holl weithgareddau ail-greu, mae yna ganolfan ymwelwyr, siop, caffi Ysgubor a phrofiadau awyr agored fel y Llwybr Troednoeth a’r safle picnic, yn y coetir hynafol hardd."

Delun Gibby Castell Henllys Manager

Astudiodd Delun, sy’n wreiddiol o Faenclochog, Hanes yr Henfyd ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Nottingham ac mae newydd gwblhau PhD ar Dreftadaeth Cynhanes Cymru ym Mhrifysgol Bangor.

I gael rhagor o wybodaeth am ymweld â Phentref Oes Haearn Castell Henllys, ac i weld pa weithgareddau a digwyddiadau sydd ar y gweill drwy gydol y flwyddyn, ewch i www.castellhenllys.com neu ffoniwch 01239 891319.

 

 

 

 

Gyhoeddi 03/05/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion