I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Prosiect newydd i gasglu atgofion i nodi pen-blwydd Maes Tanio Castellmartin yn 80 oed

Mae prosiect newydd yn bwriadu cydnabod 80 mlynedd ers creu Maes Tanio Castellmartin drwy gasglu straeon gan bobl a brofodd y bennod bwysig hon yn hanes yr ardal.

Cymerodd y fyddin feddiant ar yr ardal a elwir yn Faes Tanio Castellmartin yn 1939, a chyn hynny tir amaethyddol ydoedd, yn cael ei osod ar denantiaeth, ar Ystâd helaeth Cawdor, ym mherchnogaeth Iarll Cawdor o Swydd Aberdeen.

Penyholt Farm before the Castlemartin Range was created in 1939.
Fferm Penyholt cyn i Faes Tanio Castellmartin gael ei greu yn 1939.

Bydd cyfweliadau, ffotograffau ac erthyglau’n cael eu cyfuno i ailadrodd yr hanes a’i ddiogelu ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol mewn cyfres o fideos i ddweud hanes y rhai a fu’n byw ac yn gweithio yn yr ardal oddeutu’r cyfnod hwn.

Dywedodd Lynne Houlston, Parcmon Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ym Maes Tanio Castellmartin: “Os oes gennych chi unrhyw straeon, atgofion neu wybodaeth o’r dyddiau cyn ac yn ystod y cyfnod pan symudodd y fyddin i mewn, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.

“Rydyn ni’n araf golli’r genhedlaeth a fu’n byw drwy’r cyfnod hwn felly mae’n bwysig diogelu’r atgofion hynny fel y gall pobl gael mynediad at hanes Castellmartin, gwrando a darllen amdano.

“Byddai gen i ddiddordeb arbennig mewn clywed gan unrhyw un sydd ag unrhyw ffotograffau, llythyrau neu erthyglau papur newydd yn cynnwys y tai, y ffermydd neu’r bobl y gellid gwneud copi ohonynt a’u defnyddio i arddangos y cyfnod hwn o newid yn yr 1930au.”

Bu Awdurdod y Parc a’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn cydweithio i wella mynediad i’r cyhoedd a rheolaeth tir er budd cadwraeth y Maes Tanio am dros 30 mlynedd; gan gynnwys teithiau cerdded tywysedig a fydd yn caniatáu mynediad at ardaloedd sydd fel arfer yn gyfyngedig.

Bydd y fideos a’r wybodaeth yn deillio o hynny yn cael eu dangos ar wefan yr Awdurdod www.arfordirpenfro.cymru.

Caiff y prosiect ei ariannu gan Gronfa Stiwardiaeth Cadwraeth y Sefydliad Seilwaith Amddiffyn.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth yr hoffech ei rhannu, cysylltwch â Lynne Houlston drwy 01646 662213, 07866 771188 neu lynneh@pembrokeshirecoast.org.uk.

Gyhoeddi 12/04/2019yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion