I’n helpu ni i wneud y wefan hon yn well, mae’r gosodiadau cwcis wedi eu gosod i 'ganiatáu pob cwci'. Os byddwch yn parhau heb newid y gosodiadau hyn, rydych yn cydsynio i hyn ddigwydd – am ragor o wybodaeth ac i newid hyn ar unrhyw adeg, gweler ein polisi preifatrwydd. Preifatrwydd.   

Hafan » Amdanom Ni » Newyddion

Newyddion

Arwyddion Awdurdod y Parc yn tynnu sylw at dorri coed gwarchodedig yn anghyfreithlon

Am y tro cyntaf, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penderfynu codi dau arwydd dros dro ar dir yn Upper Burrows yn Freshwater East lle cafodd coed gwarchodedig eu torri a’u gadael.

Yn 2017, cafodd mwy na 30 o goed a oedd yn cael eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed ac a oedd yn eiddo i’r Awdurdod ac un o drigolion yr ardal, eu torri i lawr yn anghyfreithlon.

Warden manager Tim Jones and CEO Tegryn Jones with sign at site of felled trees in Freshwater Easat

Tegryn Jones, Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Tim Jones, Warden-Reolwr (De) yn sefyll wrth ddau arwydd dros dro i geisio dal y sawl a dorrodd goed yn y Parc Cenedlaethol, yn y Warchodfa Natur Leol yn Upper Burrows, Freshwater East.

Dywedodd Jane Gibson, Cyfarwyddwr Cyfeiriad a Chynllunio Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Dyma’r achos gwaethaf o dorri Gorchymyn Diogelu Coed i mi ei weld erioed, gan fod y coed wedi cael eu torri ar dir nad oedd yn eiddo i'r troseddwr a gan fod yr Awdurdod yn gorfod gwneud gwaith adfer i glirio, prysgoedio ac ailblannu'r safle am gost sylweddol.”

Tir yn Upper Burrows yn Freshwater East lle cafodd coed gwarchodedig eu torri a’u gadael.

Dywedodd Tim Jones, Rheolwr Cefn Gwlad Awdurdod y Parc (De): “Ni fyddai neb wedi comisiynau gwaith o’r fath oni bai y byddent yn elwa’n ariannol ar hynny, ac mae’r heddlu’n parhau i ymchwilio, ond mae angen mwy o dystiolaeth arnom.

“Bydd yr hysbyseb dwyieithog yn tynnu sylw at drosedd a ddigwyddodd ar y safle, sef torri coed yn ardal Upper Burrows o Freshwater East, a bydd yn darparu manylion y wobr o £1,000 am wybodaeth.

“Os ydych chi’n gwybod pwy allai fod wedi gwneud hyn neu fod wedi comisiynu’r gwaith, ffoniwch Heddlu Dyfed-Powys ar 101 neu’r Awdurdod ar 01646 624800.”

I gael rhagor o wybodaeth am goed ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Penfro, gan gynnwys map rhyngweithiol o’r Gorchmynion Diogelu Coed, ewch i www.pembrokeshirecoast.wales/coed.

 

 

 

Gyhoeddi 01/04/2019



yn ôl Nôl i'r rhestr newyddion